Vivus Luka Praha 5

Naší největší zakázkou v roce 2014  byl podíl na výstavbě sídelního celku o 260 byt. jednotkách  „Vivus Luka“ Praha 5. Objem provedených prací: 36,6 mil. Kč.

Provedené práce:

  • kompletní příprava terénu a ploch pro výstavbu, včetně výstavby panelových cest pro obslužnost stavby,
  • veškeré zemní práce, výkopy základů bytových domů, opěrné stěny a příprava pilotových stěn,
  • výstavba hlavního řadu vodovodu a kanalizace až po přípojky jednotlivých objektů,
  • výstavba inženýrských sítí v objektech bytových domů,
  • výstavba komunikací.