Stavební práce

PROVÁDÍME

Stavební práce


Zakládání  staveb

Výstavba chodníků,  silničních cest a infrastruktury obytných celků

Výstavba inženýrských sítí a čistíren odpadních vod

Vodovody:

  • zhotovení vodovodních řadů plast. zatrubněním, vč. realizací pomocí svářecího zařízení
  • zhotovení vodovodních sítí ocelovým potrubím až do průměru 600 mm

Kanalizace:

  • výstavba a rekonstrukce kanalizačních sítí, kamenina – plast
  • výstavba kanalizačních řadů
  • výstavba přípojek

Veškeré opravy těchto řadů, okamžité výjezdy k poruchám do 80 minut.  Firma disponuje potřebnou technikou a proškolenými pracovníky k provádění shora uvedených činností.

Máte dotaz?
Kontaktujte nás.

+420 777 272 228
+420 722 008 227


KONTAKTY